Uddannelse af frivillig

Som førstehjælper i Danmark Redder Liv, skal du som minimum have Dansk Førstehjælpsråds 7 timers Medborgerførstehjælp, medmindre du opfylder de alternative kriterier, som er omtalt under Bliv førstehjælper. Hvis du ikke har kurset, kan du tilmelde dig et gratis kursus hos Dansk Folkehjælp. Vælg kurset her.

Når du har bestået kurset, vil du automatisk blive godkendt som førstehjælper i Danmark Redder Liv. Du skal så blot udfylde en frivilligaftale, ligesom du vil blive anmodet om en børneattest, inden du kan blive endelig tilknyttet Danmark Redder Liv.

Vi håber rigtig meget, at du har lyst til at gøre en forskel og være med til at redde liv. En førstehjælper vil kunne være fremme inden for de første afgørende minutter og dermed starte genoplivningen, så det professionelle beredskab kan tage over, når det når frem.

Netop ved hjertestop er det minutterne som tæller.