Kriterier

Hvilke kriterier er der for, at jeg kan blive frivillig?

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal du være fyldt 18 år samt som minimum have gennemgået Dansk Førstehjælpsråd førstehjælpsuddannelse.

Minimum Dansk Førstehjælpsråds kurser Medborgerførstehjælp på syv timer eller fire timers kursus Førstehjælp ved hjertestop kan godkendes. Kurset må maksimum være to år gammelt. Har du et længerevarende kursus, skal du have vedligeholdt dette inden for de sidste to år.

Faggrupper:

Hvis du er uddannet inden for en af nedenstående faggrupper opfylder du allerede kriterierne for at blive Førstehjælper.

Du skal blot udfylde en tro- og love erklæring, at du er uddannet og ansat inden for dit fagområde.

Faggrupperne er følgende:

  • Læge
  • Sygeplejerske
  • Politi
  • Brandfolk
  • Ambulanceredder
  • Forsvar/Hjemmeværn/Beredskab (som har førstehjælpsfaglig uddannelse)
  • Akuthjælper (som har permanent tilknytning til regionernes akuthjælperordning)

 

Hvordan gør jeg ?

Udfyld tilmeldingsformularen og så er du godt på vej til at blive Førstehjælper.

Når vi har modtaget din tilmeldingsformular og optagelseskriterierne er opfyldt, får du tilsendt en frivilligaftale, ligesom der bliver indhentet en børneattest, hvorefter du vil blive godkendt. Du vil dernæst få tilsendt en sms med link til applikationen, som du skal downloade.

Danmark redder liv_vest_bagfra_1800x1300px

Her kan du læse eller downloade vores folder omkring at være Førstehjælper.

Her finder du Tro- & Loveerklæringen for fagpersonale.

Her finder du måleskema for vesten som du modtager som  Førstehjælper.