Etisk adfærd

Førstehjælperne skal agere ud fra de kompetencer, som de har erhvervet gennem Dansk Førstehjælpsråds uddannelser og/eller deres erhvervsrelaterede uddannelse.

Førstehjælperen skal optræde sobert og føre et sprogbrug, som ikke kan opfattes anstødeligt af andre mennesker under og efter hændelser, som førstehjælperen er udkaldt til, samt ved omtale af disse efterfølgende.

Førstehjælperne skal agere taktfuldt i behandlingen af syge og tilskadekomne, og udvise ligeværdig respekt overfor alle.

Førstehjælperen skal respektere, hvis pårørende afviser at der gives hjælp.

danmark_redder_liv_aed_vest