Projektet Danmark Redder Liv er baseret på et samarbejde mellem  Region Syddanmark, Region Sjælland, FirstAED og Dansk Folkehjælp

Formålet med projektet er at øge overlevelsen efter hjertestop

Danmark ligger helt i top, når det gælder om at få folk til at overleve efter hjertestop udenfor sygehus. Hvert år får ca. 3.500 personer hjertestop uden for sygehus. Antallet af overlevende er steget fra knap 150 personer i 2002 til over 500 i 2014. En af årsagerne til dette er, at antallet af tilfælde, hvor der ydes hjerte-lungeredning før ambulancens ankomst er steget fra 19 % i 2002 til 66 % i 2014.

Det flotte resultat hænger sammen med danskernes vilje og evne til at give hjerte-lungeredning og bruge en hjertestarter. Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8. Det har således stor betydning for overlevelsen ved hjertestop, at der påbegyndes hjerte-lungeredning og/eller anvendes hjertestarter indenfor de første minutter.

Trods fremgang er der stadigvæk store muligheder for forbedringer. Ifølge Dansk Hjertestopregister sker 72 % af alle hjertestop i eget hjem. Antallet af overlevende for denne målgruppe er kun steget fra 3 % til 7 % over 12 år, hvorimod antallet af overlevende i offentligt rum er steget fra 7 % til 24 %. Selvom antallet af offentlige hjertestartere i det offentlige rum er mangedoblet de seneste år, så er der kun sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor der anvendes hjertestarter før ambulanceankomst fra 1,2 % i 2002 til 3,6 % i 2014.

Med projektet her er det målet at:

  • at engagere flere borgere i at give livreddende førstehjælp
  • at øge andelen der overlever hjertestop i eget hjem og brugen af de eksisterende hjertestartere

I dag har de fleste regioner kun udkald af førstehjælpere i de områder, hvor det tager længst tid for regionernes præhospitale enheder om at komme frem. I et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, FirstAED og Region Syddanmark og Region Sjælland, der har ansvar for det præhospitale beredskab, herunder udkald af førstehjælpere vil det - i flere tilfælde end i dag - blive muligt at sikre borgerne en tidligere indsats med hjertelungeredning og brug af de mange offentligt tilgængelige hjertestartere.

 

LOKALE AKTIVITETSGRUPPER

Opret en aktivitetsgruppe i dit lokalsamfund, og vær med til at redde liv.

BLIV FØRSTEHJÆLPER 

Når ulykken er ude og man har hjertestop, så er det vigtigt at nabo eller kollega kan førstehjælp. Uanset om man bor ude hvor kragerne vender eller i storbyerne!

Gør noget - red liv.