Aktivitetsgrupper

Som aktivitetsgruppe under Dansk Folkehjælp vil I kunne drage fordel af at høre under en større organisation i forhold til at søge om midler hos kommuner og andre, hvor hovedorganisationen kan være behjælpelig. Der vil være mulighed for sparring og støtte hos Dansk Folkehjælps øvrige afdelinger.

Herunder finder du regler for oprettelse af aktivitetsgrupper, men først og fremmest skal der blandt gruppens frivillige udpeges én lokalkoordinator som ansvarlig for aktivitetsgruppens arbejde og aktiviteter samt én økonomiansvarlig.

Ellers er alt materiale til oprettelse af aktivitetsgruppen gjort klart, så det er nemt at gå til. Du udfylder blot blanketterne og sender dem til info@redderliv.dk

Materiale til oprettelse af en aktivitetsgruppe:

Regler for aktivitetsgrupper

Bilag 1 - Blanket til oprettelse af underafdeling til Dansk Folkehjælp

Bilag 2 - Skema over forretningsomfang for Aktivitetsgruppen

Bilag 3 - Frivilligaftale for kontaktperson for by eller landsby

Danmark Reder Liv_kort