Debriefing

Når du som frivillig har ydet førstehjælp ved 112-udkald, kan der være behov for at drøfte din oplevelse med de øvrige førstehjælpere, som var involveret i udkaldet. Det giver god mulighed for at drøfte forløbet, og afklare eventuelle spørgsmål. Hvis du som frivillig har en lokal kontaktperson, som er med til at organisere Danmark Redder Liv, så er der også mulighed for at kontakte denne for at drøfte udkaldet igennem. I yderste konsekvens kan du som førstehjælpere, have behov for egentlig debriefing efter et udkald.

Du kan i så fald kontakte Falck Healthcare døgnet rundt. I tidsrummet 18.00-08.00 samt weekender og helligdage kan der alene ydes bistand til akut opståede voldsomme hændelser. Falck Healthcares Rådgivningscenter har tlf. 70 10 20 12. Ved opkald henvises til aftale mellem DANMARK REDDER LIV, co/Dansk Folkehjælp og Falck Healthcare.

Danmark redder liv_ambulance