Jeg vil gerne redde liv

Jeg hedder Henning Rasmussen, er 67 år, pensionist og bor i Munkebo på Fyn. Jeg har en fortid som Falckredder og underviste de sidste 25 år på arbejdsmarkedet i førstehjælp på Syddansk Erhvervskole.

Min svigersøn er frivillig brandmand i Odense. Han fortalte om den fantastiske ordning der er på Langeland med frivillige førstehjælpere. Så da der blev mulighed for at melde sig til DANMARK REDDER LIV meldte vi os begge to under fanerne til at hjælpe til ved hjertestop.

Min første opgave var, for at berolige mig selv, at køre rundt i Munkebo for at se hvor hjertestarterne var placeret. Det er altid godt at være forberedt.

Mit første udkald kom da jeg skulle i gang med en rundvisning på Vikingemuseet Ladby, så jeg blev nødt til at afmelde. Men jeg mærkede “suset”. Næste udkald var en lørdag morgen. Jeg kom hurtigt af sted og for at slå koldt vand i blodet koncentrerede jeg mig om at overholde færdselsreglerne. Nervøsitet? Nej, men en spændt forventning om hvad der ventede mig, når jeg kom frem.

Jeg nåede frem samtidigt med den anden førstehjælper, der havde hentet hjertestarteren. Han tog sig af patienten med hjertestop sammen med ambulanceredderne, og jeg tog mig af den pårørende.

Det var dejligt at se og mærke, at ambulanceredderne satte stor pris på førstehjælperne fra Danmark Redder Liv. På næste udkald var jeg først på stedet og begyndte at give hjerte-lunge redning. Læge og førstehjælper med hjertestarter kom et par minutter efter og overtog genoplivningen, mens jeg tog mig af den pårørende.

Jeg kan på det kraftigste opfordre til, at man melder sig som frivillig i Danmark Redder Liv, for vi er med til at gøre en forskel. Det er betryggende at kunne hjælpe når minutterne er forskellen mellem liv eller død. Det giver en stor personlig tilfredsstillelse at kunne være med til at gøre en forskel. Man kan ikke gøre noget forkert, og det giver en indre ro at få “uniformen” på.