Færrest hurtige ambulancer

Når et menneske falder om med hjertestop tæller minutterne stærkt. For hvert minut der går uden hjertemassage, kan have fatale følger – og i sidste ende være afgørende for om vedkommende overlever. 

Om ambulancen er fremme efter fem eller ti minutter kan have afgørende betydning, når der er tale om hjertestop. Chancen for at overleve et hjertestop aftager med ca. 10 % pr. minut der går fra hjertestoppet er indtruffet til første stød med en hjertestarter er afgivet.

Fornyligt har der været kritik af det nordjyske ambulanceberedskab. Men faktisk er Region Nordjylland ikke den region, hvor færrest borgere får hurtig ambulancehjælp. Den tvivlsomme ære tilfalder i stedet Region Hovedstaden, hvor kun 26 pct. af ambulancerne er fremme indenfor 5 minutter. I Region Nordjylland er det tilsvarende tal 30 pct., mens det er 39 pct. i Region Midtjylland.

Som noget nyt laver regionerne nu sammenlignelige opgørelser over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst.

Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet inden for henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

I 1. kvartal 2019 var der ganske stor forskel på ambulanceservicen i de fem regioner. I Region Midtjylland var ambulancen fremme indenfor 5 minutter ved 38,6 pct. af udrykningerne. I Region Hovedstaden var det kun tilfældet ved 25,5 pct. af udrykningerne. Region Midtjylland tager også førertrøjen, når der måles på, hvor mange ambulancer, som er fremme indenfor 15 minutter. Det gælder for 96,5 pct. af de midtjyske ambulancer. Her indtager Region Nordjylland sidstepladsen med 91,1 pct., mens Region Hovedstaden kommer ind på den næstsidste plads med 92,5 pct.

Tal for de enkelte regioner
Region Nordjylland:
Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,6 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 67,6 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 91,1 pct.

Region Midtjylland:
Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 38,6 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 79,9 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,5 pct.

Region Syddanmark:
Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,5 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 76,9 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,1 pct.

Region Sjælland:
Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,2 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 72,4 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,6 pct.

Region Hovedstaden:
Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 25,5 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 79 pct.
Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,5 pct.

 

Kilde: Bereskabsinfo.dk