Kunstig intelligens kan høre hjertestop på 112

Når en person rammes af hjertestop, falder chancen for at overleve hurtigt. Derfor er det vigtigt, at hjertestoppet konstateres hurtigst muligt. I cirka 30% af tilfældene ved personen, der ringer, at han er vidne til et hjertestop. Resten erkendes af personalet på 112, eller først når ambulancen kommer frem. Ved hjælp af kunstig intelligens støttes personalet på 112 i hurtigere og hyppigere at erkende hjertestop.

Fra en borger falder om med hjertestop, og indtil hjertelungeredning starter, falder chancen for succesfuld genoplivning og overlevelse med ca. 10% pr. minut. Derfor er det afgørende, at personalet på 112 hurtigt opdager hjertestoppet. Personen, der ringer til 112,er ofte følelsesmæssigt påvirket, og har svært ved at fortolke vejrtrækning eller bevidsthedsniveau. Dette gør det vanskeligt for personalet på 112 at afdække situationen. Derfor har Region Hovedstadens Akutberedskab udviklet en applikation baseret på kunstig intelligens, som støtter personalet på 112 med at erkende hjertestop.

Kunstig intelligens opfanger tegn på hjertestop
Når telefonen ringer hos 112, analyseres samtalen live af den kunstige intelligens.Denne identificerer og vurderer risiko for hjertestop gennem opkaldets samlede lydbillede. Hvis det er sandsynligt, at opkaldet vedrører hjertestop, alarmeres personalet med en advarsel på skær- men. Herefter kan personalet på 112 revurdere, og atter spørge ind til vejr- trækning og bevidsthed. På baggrund af historisk data genkender den kunstige intelligens mønstre i ord, åndedræt og stemmeføring, og kan på den baggrund vurdere risikoen for, om der er tale om et hjertestop.

“Perspektiverne er store. Kunstig intelligens vil også kunne bruges i forhold til at opdage f.eks. blodpropper i hjerne og hjerte samt blodforgiftning. Den vil også kunne udregne, hvor stor sandsynligheden er for, at en patient indlægges indenfor 24 timer. Det vil betyde, at personalet så vil kunne indlægge en patient, som er i høj risiko for dette, langt hurtigere, og at patienten derfor vil få behandling langt hurtigere”, udtaler Freddy Lippert, Direktør, Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Kunstig intelligens giver hurtigere behandling
Studier viser, at cirka 75-80% af hjertestop i dag erkendes ved 112-opkald, mens resten erkendes ved ambulancens ankomst. Til sammenligning har et pilotprojekt vist, at man ved brug af den kunstige intelligens kan spore hjertestop ved 112-opkaldene i 92% af tilfældene. Det skaber særligt stor værdi, når personen, der ringer, giver misvisende information, eller har mistolket situationen og fx fokuserer på de skader, der er opstået i forbindelse med hjertestop, eksempelvis hovedskader ved et fald.

Læs mere om kunstig intelligens her.

Kilde: regioner.dk