Må redde liv i arbejdstiden

Chancen for at få et normalt liv i Svendborg efter et hjertestop er væsentligt forbedret, efter at de ansatte i kommunen nu får mulighed for at forlade deres arbejde for at yde førstehjælp. Førstehjælps-organisationer roser Svendborg Kommune for at lade kommunalt ansatte smide, hvad de har i hænderne, når der er brug for hjælp til genoplivning efter at hjertestop.

Både det politiske system og kommunens medarbejderorganisationer har givet grønt lys for, at de ansatte, som har lyst, og som ikke er i gang med et uopsætteligt eller livsvigtigt arbejde, kan få lov til at smide, hvad de har i hænderne, hvis de bliver alarmeret.

Det åbner mulighed for, at der i Svendborg kan etableres et finmasket net af førstehjælpere, og det skaber glæde hos Klaus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp: Det er usædvanligt, at en kommune vælger at gå hele vejen, og det fortjener Svendborg meget stor ros for. Det er helt fantastisk, siger Klaus Nørlem.

Hvert minut tæller
De ansatte i kommunen, der melder sig, bliver en del af projektet Danmark Redder Liv, der er ved at blive rullet ud i hele Region Syddanmark og Region Sjælland.

De frivillige bliver sendt på et førstehjælpskursus og bliver koblet op til en app på deres telefon, så de kan alarmeres, hvis de er i nærheden, når alarmcentralen får en melding om et hjertestop.

I øjeblikket er der tilmeldt mellem 1100 og 1200 personer til projektet i de 22 kommuner i Region Syddanmark, og set i det lys er meldingen fra Svendborg Kommune enestående. Der er godt 5000 ansatte i kommunen.

-Hvis vi forestiller os, at 1000 af de ansatte i Svendborg Kommune synes, det her er vigtigt, så vil vi med ét være dobbelt så mange i korpset, siger Klaus Nørlem, der ikke er i tvivl om, at det vil gøre Svendborg til et mere trygt sted at bo.

Han forklarer, at hvert minut uden hjælp reducerer sandsynligheden for at blive genoplivet med 10 procent, og at det for alvor er kritisk, hvis der ikke er nået hjælp frem efter seks minutter.

-Jeg vil vove at påstå, at det her vil skabe større tryghed i Svendborg, fordi chancen for at få tidlig hjælp bliver meget større, siger generalsekretæren i Dansk Folkehjælp.

Der er også roser til Svendborg fra Henrik Schakow, der er administrerende direktør i firmaet First AED, der leverer den tekniske løsning til Danmark Redder Liv-projektet.

-Svendborg skal have et kæmpe skulderklap for at tage det her skridt, og vi håber, at der er andre kommuner, der har det samme mod, siger Henrik Schakow.

Penge at spare
Direktøren fortæller, at mange kommunalpolitikere holder igen, fordi de er bange for, at det kommer til at koster penge at være med. Det afviser han og fastslår, at man ud over at kunne redde liv også kan spare penge i kommunerne.

Henrik Schakow har opstillet et regnestykke for en 50-årig person, der efter at være blevet genoplivet kommer tilbage på arbejdsmarkedet i fuldt omfang efter et hjertestop. Han kan nå at bidrage med 1,8 millioner kroner til skattekassen, men ryger han på et plejehjem, kan han koste op til to millioner om året. Reddes der bare én person, er udgiften betalt i mange år frem i tiden, og derfor giver det mening at lade sine ansatte løbe i et kvarter eller en halv time, siger Henrik Schakow.

Jesper Larsen, der er ambulanceredder og medlem af byrådet i Svendborg, appellerer til, at de ansatte i kommunen tilmelder sig til projektet.

-Danmark Redder Liv er et fantastisk projekt, men det kniber med at få frivillige til at melde sig. Med denne her beslutning har vi nu et kæmpe rekrutteringspotentiale, og er det bare hver tiende, der melder sig, er vi dækker godt ind i alle kroge af kommunen, siger Jesper Larsen.

Langeland er foregangskommune på området og har allerede et veludviklet net af hjertestartere og førstehjælpere.

Nyborg og Vordingborg kommuner er på vej til at gå i samme fodspor som Svendborg.

Kilde: Fyns Stiftstidende