Kommunens ansatte I Nyborg skal være med til at redde liv

Når nogen får et hjertestop, skal de have førstehjælp hurtigst muligt. I fremtiden kan det meget vel være en ansat i Nyborg Kommune, der er den første på stedet med den livreddende hjælp.

Nyborg Kommunes ansatte skal nemlig tilbydes at blive uddannet i livreddende førstehjælp, så de kan indgå som en del af projektet Danmark Redder Liv. Projektet har til formål at uddanne borgere, så de kan yde førstehjælp inden ambulancen når frem. Der er sat 100.000 kroner af i budgettet til uddannelse af kommunalt personale og anskaffelse af flere hjertestartere.

Det er byråds- og regionsrådsmedlem Anne-Marie Palm-Johansen (DF), der har arbejdet for at få sat penge af til projektet i budgettet.

– Jeg arbejder som sygeplejerske, så jeg ved, hvor vi kan gøre en stor forskel, hvis vi kommer hurtigt ud. Da jeg blev valgt ind i byrådet, var det en af de sager, som jeg brændte rigtig meget for. Jeg foreslog til et af vores første sundhed- og forebyggelsesmøder, hvor der var positiv stemning for det, fortæller Anne-Marie Palm-Johansen.

Danmark Redder Liv bygger på et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, FirstAED og Dansk Folkehjælp. Målet med projektet er at mindske antallet af folk, der dør eller får eftermen som følge af et hjertestop, fordi de ikke får hjælp i tide.

Hjertestop i tal
Hvert år rammes 3.500 personer af et hjertestop uden for sygehus. 30-35 af dem sker i Nyborg.Efter et hjertestop falder chancen for at overleve med 10 procent hvert minut uden førstehjælp. I gennemsnit er en ambulance 8 minutter om at komme frem.

Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Hvis der ydes livreddende førstehjælp af lægmænd, overlever én ud 8 i stedet.

I 2002 overlevede 150 personer et hjertestop. I 2014 var det steget til 500. Det skyldes i høj grad, andelen af hjertestop, hvor der ydes førstehjælp, inden ambulancen er kommet frem, er steget fra 19 procent til 66 procent for de samme år.

Jo flere desto bedre
Uddannelsen af det kommunale personale begynder i starten af 2019. Efter ét år skal projektet evalueres. De præcise succeskriterier kan Anne-Marie Palm-Johansen ikke sige noget om endnu, men for hende er det meget klart, hvad der skal til, for at de 100.000 kroner bliver en god investering.

– Hvis der bliver reddet bare ét liv, er pengene givet godt ud, siger Anne-Marie Palm-Johansen.

Hun er selv tilmeldt ordningen og kan blive kaldt ud når som helst via telefonen. Sker det, vil der også blive tilkaldt to andre personer, så hun ikke er alene med førstehjælpen. Hvem, der bliver tilkaldt, er baseret på afstand til ulykken. Derfor håber Anne-Marie Pal-Johansen, at borgerne i Nyborg Kommune også vil tilmelde sig ordningen.

– Det er vigtigt, at så mange som muligt melder sig til, så vi kan få et net af frivillige, der er klar til at rykke ud i hele kommunen, forklarer Anne-Marie Palm-Johansen.

Hvis man har lyst til at være en del af ordningen, kan man gå ind på redderliv.dk og melde sig.

Det er gratis at blive frivillig.

Kilde: Fyens.dk